Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 rok

Wójt Gminy Grodzisk zgodnie z art. 3 pkt. 2 ust. 10 i art. 9tb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) podaje do publicznej wiadomości dokonaną coroczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Grodzisk za 2015 rok.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Grodzisku

Wytwarzający/odpowiadający: Przemysław Araszewicz

Wprowadzający: Przemysław Araszewicz

Data modyfikacji: 2016-04-29

Opublikował: Andrzej Morzy

Data publikacji: 2016-04-29