Elektroniczna skrzynka podawcza

Untitled

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych

do Urzędu Gminy Grodzisk.

1.) Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP (link zamieszczony poniżej).

2.) Dostarczenie dokumentu w godzinach pracy urzędu poniedziałek - piątek (7.30-15.30) do sekretariatu Urzedu Gminy Grodzisk mieszczącego się w pokoju numer 10 przy ul. 1 Maja 6 w Grodzisku na następujących nośnikach danych:

      a. dyskietka 1,44 MB

      b. pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0

      c. płyta CD-RW

3.) Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

      Wymagania dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1.) Dokumenty muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.

2.) Akceptowane formaty dokumentów to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP.

3.) Wielkość wszystkich załączników do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekraczać 3MB.

4.) Dokumenty lub nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

0x01 graphic

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Grodzisku

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Wojciuk

Wprowadzający: Małgorzata Wojciuk

Data modyfikacji: 2008-05-29

Opublikował: Andrzej Morzy

Data publikacji: 2008-05-29