Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO Urząd Gminy w Grodzisku informuje:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

     Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku
     17-315 Grodzisk, ul. 1-go Maja 6
     e-mail: elzbieta.aleksiejuk@ug.grodzisk.wrotapodlasia.pl
     tel.: 856568116

2. Wyznaczonym Inspektorem Danych Osobowych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku jest Pan Piotr Pietrasiuk, z którym możliwy jest kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: p.pietrasiuk@gminagrodzisk.pl

3. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa

4. Każdy z Państwa posiada prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań administracji publicznej w sposób określony w obowiązujących przepisach oraz okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji

6. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Państwa danych osobowych  narusza przepisy RODO - każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
     Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
     ul. Stawki 2
     00-193 Warszawa

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem prowadzenia sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku, i wynika z przepisów prawa

8. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grodzisk

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Aleksiejuk

Data wytworzenia: 2018-06-11

Wprowadzający: Andrzej Morzy

Data modyfikacji: 2018-06-13

Opublikował: Andrzej Morzy

Data publikacji: 2018-06-13