Obwieszczenia Wójta Gminy Grodzisk dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) w związku z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1964r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.) Wójt Gminy Grodzisk informuje o kolejnych etapach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN-15kV, budowie napowietrznej i podziemnej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia nN-0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej, przewidzianego do realizacji na terenie działek oznaczonych nr geod. 21, 64/5, 64/8, 65/1, 65/2, 65/3, 66/1, 66/2, 67, 68, 70, 107, 117, 121, 125, 141, 143, 148, 149, 150, 151, 152, 153, położonych w obrębie ewidencyjnym: 0035 Siemiony (gm. Grodzisk, pow. siemiatycki, woj. podlaskie).

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grodzisk

Wytwarzający/odpowiadający: Przemysław Araszewicz

Data wytworzenia: 2018-05-08

Wprowadzający: Przemysław Araszewicz

Data modyfikacji: 2018-06-27

Opublikował: Przemysław Araszewicz

Data publikacji: 2018-05-11