Obwieszczenia Wójta Gminy Grodzisk dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) Wójt Gminy Grodzisk informuję o kolejnych etapach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1725 B Kosianka Stara – Żery – Pobikry w km. 0+000 – 6+105,50 na działce oznaczonej nr geod. 160/1, położonej w obrębie ewidencyjnym 0017 Kosianka Stara, na działce oznaczonej nr geod. 100/2, położonej w obrębie ewidencyjnym 0043 Żery Pilaki, na działce oznaczonej nr geod. 103/1, położonej w obrębie ewidencyjnym 042 Żery Czubiki, na działce oznaczonej nr geod. 99/1, położonej w obrębie ewidencyjnym 0041 Żery Bystre oraz na działce oznaczonej nr geod. 82/1, położonej w obrębie ewidencyjnym 0025 Krynki Jarki, gmina Grodzisk, powiat siemiatycki.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grodzisk

Wytwarzający/odpowiadający: Przemysław Araszewicz

Data wytworzenia: 2018-05-09

Wprowadzający: Przemysław Araszewicz

Data modyfikacji: 2018-07-02

Opublikował: Przemysław Araszewicz

Data publikacji: 2018-05-14