Strona Główna

Urząd Gminy Grodzisk

ul. 1 Maja 6
17-315 Grodzisk
woj. podlaskie

telefon  (0-85) 6568061
faks  (0-85) 6568040
email  ug@gminagrodzisk.pl 

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30

Lista aktualności

 • Uchwała Nr XXII/120/06

  2006-06-02 00:00:00

  Uchwała Nr XXII/120/06 Rady Gminy Grodzisk z dnia 27 lutego 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Grodzisk oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

 • Uchwała Nr XXII/121/06

  2006-06-02 00:00:00

  Uchwała Nr XXII/121/06 Rada Gminy Grodzisk z dnia 27 lutego 2006 roku w sprawie przeznaczenia umorzonej kwoty pożyczki z WFOŚiGW w Białymstoku na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 • Uchwała Nr XXII/122/06

  2006-06-02 00:00:00

  Uchwała Nr XXII/122/06 Rady Gminy Grodzisk z dnia 27 lutego 2006 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

 • Uchwała Nr XXII/123/06

  2006-06-02 00:00:00

  Uchwała Nr XXII/123/06 Rady Gminy Grodzisk z dnia 27 lutego 2006 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Grodzisk.

 • Uchwała Nr XXII/124/06

  2006-06-02 00:00:00

  Uchwała Nr XXII/124/06 Rady Gminy Grodzisk z dnia 27 lutego 2006 roku w sprawie zmian taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grodzisk

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Morzy

Data wytworzenia: 2017-11-28

Wprowadzający: Andrzej Morzy

Data modyfikacji: 2017-11-28

Opublikował: Andrzej Morzy

Data publikacji: 2017-11-28