Strona Główna

Urząd Gminy Grodzisk

ul. 1 Maja 6
17-315 Grodzisk
woj. podlaskie

telefon  (0-85) 6568061
faks  (0-85) 6568040
email  ug@gminagrodzisk.pl 

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30

Lista aktualności

 • Obwieszczenia Wójta Gminy Grodzisk dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  2018-03-23 17:57:07

  Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) w związku z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1964r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.) Wójt Gminy Grodzisk informuje o kolejnych etapach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej SN - 15kV, sieci elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej nN - 0,4 kV, stacji transformatorowej słupowej 15/04kV, przewidzianego do realizacji na terenie części działek oznaczonych nr geod.: 147/4, 147/5, 148/6, 148/8, 152/8, 152/9, 153/1, 153/3, 153/4, 153/5, 154/4, 154/5, 154/6, 155, 156, 157/2, 200, 201, 280, położonych w obrębie ewidencyjnym: 0014 Koryciny (gm. Grodzisk, pow. siemiatycki, woj. podlaskie).

 • Obwieszczenia Wójta Gminy Grodzisk dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  2018-03-23 17:50:47

  Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) w związku z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1964r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.) Wójt Gminy Grodzisk informuje o kolejnych etapach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej SN – 15 kV, sieci elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej nN - 0,4 kV, stacji transformatorowej słupowej 15/04kV, przewidzianego do realizacji na terenie części działek oznaczonych nr geod.: 19/3, 21/2, 22/2, 23/2, 24/3, 25, 26/3, 26/5, 32, 33, 34, 35/1, 35/2, 36, 37/4, 74/2, 75/52, położonych w obrębie ewidencyjnym: 0003 Bogusze Litewka oraz na terenie części działek oznaczonych nr geod.: 133/1, 143, 166, położonych w obrębie ewidencyjnym: 0017 Kosianka Stara (gm. Grodzisk, pow. siemiatycki, woj. podlaskie).

 • Obszarowa ocena jakości wody dla gminy Grodzisk za 2017 rok

  2018-03-23 10:20:39

  Wójt Gminy Grodzisk podaje do publicznej wiadomości obszarową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2017 rok z terenu gminy Grodzisk dokonaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach.

 • Zaproszenie na XXV Sesję Rady Gminy Grodzisk

  2018-03-21 09:33:07

 • Uchwała Nr XXIV/133/18 z dnia 14 marca 2018 r.

  2018-03-19 08:44:07

  Uchwała Nr XXIV/133/18 Rady Gminy Grodzisk z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grodzisk

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Morzy

Data wytworzenia: 2017-11-28

Wprowadzający: Andrzej Morzy

Data modyfikacji: 2017-11-28

Opublikował: Andrzej Morzy

Data publikacji: 2017-11-28