Strona Główna

Urząd Gminy Grodzisk

ul. 1 Maja 6
17-315 Grodzisk
woj. podlaskie

telefon  (0-85) 6568061
faks  (0-85) 6568040
email  ug@gminagrodzisk.pl 

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30

Lista aktualności

 • Zaproszenie na XIII sesję Rady Gminy Grodzisk

  2018-02-13 13:11:48

  Zaproszenie na XXIII Sesję Rady Gminy Grodzisk w dniu 22 lutego 2018 roku.

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Grodzisk

  2018-02-13 08:07:13

  Wójt Gminy Grodzisk, działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), informuje o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku obory o projektowanej obsadzie bydła 151,95 DJP, wolnostanowiskowej na rusztach wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce oznaczonej nr geod. 307, położonej w obrębie ewidencyjnym 0030 Morze, gmina Grodzisk, powiat siemiatycki.

 • Ogłoszenie o zamówieniu

  2018-02-01 14:55:10

  Wójt Gminy Grodzisk ogłasza przetarg nieograniczony na dożwirowanie dróg gminnych w roku 2018.

 • Informacja z otwarcia ofert

  2018-01-30 16:35:47

  Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający tj. Gmina Grodzisk, ul. 1 Maja 6, 17‑315 Grodzisk przekazuje informacje z sesji otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Sportowej, ul. Targowej i ul. Marii Konopnickiej w Grodzisku wraz z przebudową chodników i budową wjazdów na posesje”.

 • Ogłoszenie o przetargu

  2018-01-26 13:06:20

  Wójt Gminy Grodzisk ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Koryciny - działka nr 188 i Czarna Wielka działka nr 22/2.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grodzisk

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Morzy

Data wytworzenia: 2017-11-28

Wprowadzający: Andrzej Morzy

Data modyfikacji: 2017-11-28

Opublikował: Andrzej Morzy

Data publikacji: 2017-11-28