Komunikaty-ogłoszenia

 • Ogłoszenie o otwartym naborze partnera nr 01/EFS/2018

  2018-02-15 13:12:17

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku, działając w oparciu o pełnomocnictwo nr 1/18 z dnia 15 lutego 2018 r., na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2016 poz. 217) ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji planowanego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020 (RPOWP 2014-2020), Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

 • Ogłoszenie o dotacji dla OSP

  2017-09-19 00:00:00

  Gmina Grodzisk w 2017 r. otrzymała z budżetu Województwa Podlaskiego dotację w wysokości 4 000,00 złotych na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej. Ze środków zakupiono: ubranie specjalne - 1 kpl, buty strażackie skórzane - 4 pary, rękawice strażackie - 4 pary, kominiarka niepalna - 4 szt. Zakupiony sprzęt przekazano jednostkom OSP Siemiony i OSP Koryciny.

 • Zarządzenie Wójta Gminy Grodzisk

  2017-06-22 00:00:00

  Zarządzenie Nr 110/17 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Grodzisku.

 • Komunikat

  2017-06-19 00:00:00

 • Zarządzenie Wójta Gminy Grodzisk

  2017-05-05 00:00:00

  Zarządzenie Nr 102/17 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Grodzisku

 • Ogłoszenie

  2017-04-14 00:00:00

 • OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA nr 01/EFS/2017

  2017-01-05 00:00:00

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku, działając w oparciu o pełnomocnictwo nr 1/17 z dnia 5 styczeń 2017 r., na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2016 poz. 217) ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji planowanego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020 (RPOWP 2014-2020), Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

 • Ogłoszenie

  2016-06-08 00:00:00

  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk.

 • Postanowienie Wójta Gminy Grodzisk.

  2016-02-18 00:00:00

 • Ogłoszenie

  2015-12-30 00:00:00

  Gmina Grodzisk pragnie nawiązać współpracę ze schroniskiem w zakresie wyłapywania i odbierania bezpańskich zwierząt (psy) z terenu gminy Grodzisk w roku 2016 w celu zapewnienia opieki. W przypadku pozytywnej opinii proszę o przedstawienie ceny za usługę w zakresie odławiania, transportu i sprawowania opieki nad bezpańskimi zwierzętami w roku 2016. Odpowiedź proszę przesłać na adres: Urząd Gminy Grodzisk 17-315 Grodzisk ul. 1 Maja 6. lub ug@gminagrodzisk.pl

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grodzisk

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Morzy

Data wytworzenia: 2017-11-29

Wprowadzający: Andrzej Morzy

Data modyfikacji: 2017-11-29

Opublikował: Andrzej Morzy

Data publikacji: 2017-11-29