Informacja z otwarcia ofert

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający tj. Zespół Szkół w Grodzisku z siedziba przy ul. 1 Maja 34, 17‑315 Grodzisk przekazuje następujące informacje z sesji otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. „Zakup i sukcesywna dostawa miału węglowego do Zespołu Szkół w Grodzisku w ilości 200 ton”.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Grodzisku

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Marcin Gawrysiuk

Wprowadzający: Mariusz Marcin Gawrysiuk

Data modyfikacji: 2017-11-08

Opublikował: Przemysław Araszewicz

Data publikacji: 2017-11-08