Zamówienia publiczne

Archiwalna lista przetargów znajduje się na stronie:

https://bip.ug.grodzisk.wrotapodlasia.pl/przetargi/przetargi.html

Dostępne: 7 wyników ze wszystkich kategorii.

Zamówienie z dnia 2020-07-29 - Wyłapywanie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt (psów) z terenu gminy Grodzisk w schronisku dla zwierząt

Data utworzenia: 2020-07-29

Typ: Przetargi z PZP

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2020-08-14

Zamówienie z dnia 2020-07-29 - Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego

Data utworzenia: 2020-07-29

Typ: Przetargi z PZP

Kategoria: Dostawy

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2020-08-06

Zamówienie z dnia 2020-07-24 - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grodzisk

Data utworzenia: 2020-07-24

Typ: Przetargi z PZP

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2020-08-03

Zamówienie z dnia 2020-07-09 - Wyłapywanie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt (psów) z terenu gminy Grodzisk w schronisku dla zwierząt

Data utworzenia: 2020-07-09

Typ: Przetargi z PZP

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2020-07-27

Zamówienie z dnia 2020-06-19 - Zakup i dostawa fabrycznie nowej wykaszarki przeznaczonej do utrzymania rowów i poboczy dróg gminnych

Data utworzenia: 2020-06-19

Typ: Przetargi z PZP

Kategoria: Dostawy

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2020-06-26

Zamówienie z dnia 2020-05-12 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych z terenu gminy Grodzisk

Data utworzenia: 2020-05-12

Typ: Przetargi z PZP

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2020-06-01

Zamówienie z dnia 2020-05-12 - Żwirowanie dróg gminnych na terenie Gminy Grodzisk w 2020 roku

Data utworzenia: 2020-05-12

Typ: Przetargi z PZP

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2020-05-22