Zamówienia publiczne

Archiwalna lista przetargów znajduje się na stronie:

https://bip.ug.grodzisk.wrotapodlasia.pl/przetargi/przetargi.html

Dostępne: 19 wyników ze wszystkich kategorii.

Zamówienie z dnia 2021-06-17 - Przebudowa budynku po byłej szkole wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Międzypokoleniowe Centrum Integracji Społecznej

Data utworzenia: 2021-06-17

Typ: Przetargi z PZP

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2021-07-02

Zamówienie z dnia 2021-06-07 - Zapytanie ofertowe na zadanie pn.:"Usuwanie azbestu w Gminie Grodzisk"

Data utworzenia: 2021-06-07

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2021-06-22

Zamówienie z dnia 2021-05-19 - Żwirowanie i profilowanie dróg gminnych na terenie gminy Grodzisk w 2021 roku

Data utworzenia: 2021-05-19

Typ: Przetargi z PZP

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2021-06-01

Zamówienie z dnia 2021-05-17 - Przebudowa budynku po bylej szkole wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Międzypokoleniowe Centrum Integracji Społecznej

Data utworzenia: 2021-05-17

Typ: Przetargi z PZP

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2021-06-01

Zamówienie z dnia 2021-04-30 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych z terenu gminy Grodzisk

Data utworzenia: 2021-04-30

Typ: Przetargi z PZP

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2021-05-10

Zamówienie z dnia 21.04.2021 r. - Przebudowa budynku po bylej szkole wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Międzypokoleniowe Centrum Integracji Społecznej

Data utworzenia: 2021-04-21

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2021-05-06

Zamówienie z dnia 2021-03-17 - Obwieszczenie o sprzedaży działki nr 199 w miejscowości Czarna Średnia

Data utworzenia: 2021-03-23

Typ: Przetargi na sprzedaż nieruchomości

Kategoria: Nieruchomości

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2021-04-08

Zamówienie z dnia 2021-02-05 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie Gminy Grodzisk

Data utworzenia: 2021-02-05

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Nieruchomości

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2021-03-01

Zapytanie ofertowe - Sukcesywna dostawa oleju napędowego w ilości do 16 000 l i benzyny w ilości do 2 000 l do pojazdów i maszyn Urzędu Gminy Grodzisk

Data utworzenia: 2020-12-15

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Dostawy

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2020-12-23