Archiwum

 • Ogłoszenie o przetargu

  2008-12-10 00:00:00

  Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego do autobusów dowożących uczniów do szkół gminy Grodzisk w ilości 28000 l.

 • Zarządzenie Wójta Nr 49/08

  2008-11-21 00:00:00

  Zarządzenie Wójta Gminy Grodzisk w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok.

 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  2008-11-03 00:00:00

  Wójt Gminy Grodzisk ogłasza, że w wyniku przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej Nr 108804B w miejscowości Krynki Borowe o długości 0,640 km wybrano ofertę Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Siemiatyczach ul. 11 Listopada 253 17-300 Siemiatycze za cenę brutto 229923,76 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złotych 76/100).

 • Informacja Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za III kwartały 2008 roku

  2008-10-30 00:00:00

  Informacja Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za III kwartały 2008 roku

 • obiweszczenie

  2008-10-23 00:00:00

  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku konieczności sporządzania raportu na drogę gminną Nr 108806B

 • obiweszczenie

  2008-10-23 00:00:00

  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku konieczności sporządzania raportów na drogi gminne w miejscowości Sypnie

 • obiweszczenie

  2008-10-23 00:00:00

  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku konieczności sporządzania raportu na drogę gminną Nr 108818B

 • obwieszczenie

  2008-10-22 00:00:00

  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku konieczności sporządzania raportu dla planowanego przedsięwzięcia

 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  2008-10-20 00:00:00

  Wójt Gminy Grodzisk ogłasza, że w wyniku przetargu nieograniczonego na modernizację rolniczej drogi dojazdowej w obrębie wsi Makarki gm. Grodzisk wybrano ofertę WĘGLO-BUD Kunicki Paweł 17-120 Brańsk ul. Klonowa 6 za cenę brutto 120 175,73 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych 73/100).

 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  2008-10-20 00:00:00

  Wójt Gminy Grodzisk ogłasza, że w wyniku przetargu nieograniczonego na modernizację drogi dojazdowej w obrębie wsi Krynki sobole gm. Grodzisk wybrano ofertę Firma Kaczanowski Usługi Transportowe Kaczanowski Jarosław 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kazimierzowska 2A/25 za cenę brutto 33 249,73 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści dziewięć złotych 73/100).

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grodzisk

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Morzy

Data wytworzenia: 2017-11-29

Wprowadzający: Andrzej Morzy

Data modyfikacji: 2017-11-29

Opublikował: Andrzej Morzy

Data publikacji: 2017-11-29