Ogłoszenie o zamówieniu - Przbudowa drogi Małyszczyn - Koryciny - etap I: część II

Ogłoszenie dotyczy wspólnego zamówienia realizowanego zgodnie z trójstronną umową nr 1/2018 z 27 czerwca 2018r zawartą pomiędzy Powiatem Siemiatyckim, Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Rudka i Gminą Grodzisk.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grodzisk

Wytwarzający/odpowiadający: Bogdan Piotrowski

Data wytworzenia: 2018-07-24

Wprowadzający: Andrzej Morzy

Data modyfikacji: 2018-08-09

Opublikował: Andrzej Morzy

Data publikacji: 2018-07-24