Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Untitled

Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 147 poz. 1231 z późn. zm.).


1. Wymagane dokumenty:

  • Przedsiębiorcy zamierzający prowadzić działalność gospodarczą w zakresie detalicznej sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Grodzisk powinni wystąpić z:
    wnioskiem o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

  • Do wniosku należy dołączyć odpowiednie załączniki

2. Opłaty:
Opłatę wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:

  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

  • 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata ta dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie. Pozostałym, zgodnie z art. 111 ust. 4 i 5 cytowanej na wstępie ustawy, stawka naliczona będzie w zależności od kwoty podanej w rocznym oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w danym punkcie w roku ubiegłym.

3. Terminy i sposób załatwiania:
   Bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż 30 dni

4. Uwagi:

  • W przypadku braku odpowiednich dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia podania, w przeciwnym razie wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

  • Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Grodzisku

Wytwarzający/odpowiadający: Bożenna Podedworna

Wprowadzający: Bożenna Podedworna

Data modyfikacji: 2011-04-11

Opublikował: Andrzej Morzy

Data publikacji: 2011-04-11