Przetargi

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

  2013-03-11 00:00:00

 • Ogłoszenie o przetargu

  2013-02-28 00:00:00

  Wójt Gminy Grodzisk ogłasza przetarg pisemny (ofertowy) nieograniczony na dzierżawę lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Grodzisk położonych w miejscowościach: - Grodzisk, ul. 1 Maja 1A o powierzchni użytkowej 58,00 metrów kwadratowych, - Czarna Wielka, nr. działki 43/5 o powierzchni użytkowej 54,70 metrów kwadratowych, - Koryciny, nr działki 60/9 o powierzchni użytkowej 41,40 metrów kwadratowych.

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

  2013-02-04 00:00:00

 • Ogłoszenie o wyborze oferty.

  2012-12-31 00:00:00

 • Zawiadomienie o wyborze oferty

  2012-12-21 00:00:00

  Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Grodzisku uprzejmie informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zakup oleju napędowego do autobusów dowożących uczniów do szkół na rok 2013 - wybrał do realizacji zamówienia ofertę którą złożyła Spółka z o.o. „PRONAR" 17-210 Narew, ul. Mickiewicza 101 A, Hurtownia Paliw i Olejów Silnikowych, 15-399 Białystok, ul. Handlowa 6H.Cena ofertowa 1 litra oleju napędowego w dniu przetargu - 5,57 zł brutto i upust na jednym litrze oleju napędowego 0,04 zł/litr.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

  2012-12-21 00:00:00

 • Ogłoszenie o zamówieniu

  2012-12-10 00:00:00

 • Ogłoszenie o zamówieniu

  2012-12-06 00:00:00

  Przetarg nieograniczony na dostawę miału węglowego dla Zespołu Szkół w Grodzisku w ilości 300 ton.

 • Ogłoszenie o zamówieniu

  2012-12-05 00:00:00

  Kierownik Zespołu Obsługi Szkół ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego do autobusów dowożących uczniów do szkół gminy Grodzisk.

 • Zawiadomienie o wyborze oferty

  2012-12-05 00:00:00

  Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) w imieniu zamawiającego tj. Gminy Grodzisk, ul. 1 Maja 6, 17 315 Grodzisk informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków na terenie gmin nadbużańskich wybrana została oferta nr 1, łożona przez: „PIO – SAN” Pracownia Projektowa,ul. Romualda 2/54, 25 – 322 Kielce. Cena wybranej oferty 42 804,00 zł brutto. Słownie: czterdzieści dwa tysiące osiemset cztery, 00/100 złotych. Uzasadnienie wyboru w/w oferty: Oferta z najniższą ceną (kryterium wyboru ofert – cena – 100%), spełniająca wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych. Oferta uzyskała 100 pkt.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grodzisk

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Morzy

Data wytworzenia: 2017-11-29

Wprowadzający: Andrzej Morzy

Data modyfikacji: 2017-11-29

Opublikował: Andrzej Morzy

Data publikacji: 2017-11-29