Przetargi

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  2016-12-30 00:00:00

  Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający tj. Gmina Grodzisk, ul. 1 Maja 6, 17‑315 Grodzisk informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia publicznego przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Sukcesywna dostawa oleju napędowego do pojazdów i maszyn Urzędu Gminy Grodzisk w ilości 30.000 litrów” wybrana została oferta nr 1, złożona przez: „PRONAR” Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 101 A, 17 - 210 Narew, HURTOWNIA PALIW I OLEJÓW SILNIKOWYCH, ul. Handlowa 6H, 15-399 Białystok

 • Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym

  2016-12-21 00:00:00

  Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający tj. Gmina Grodzisk podaje do publicznej wiadomości protokół z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na realizacje zadania pn. "Sukcesywna dostawa oleju napędowego do pojazdów i maszyn Urzędu Gminy Grodzisk w ilości 30.000 litrów".

 • Ogłoszenie o zamówieniu

  2016-12-09 00:00:00

  Wójt Gminy Grodzisk ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę oleju napędowego do pojazdów i maszyn Urzędu Gminy Grodzisk w ilości 30 000 l.

 • Ogłoszenie o wyborze oferty

  2016-08-12 00:00:00

  Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zamawiający, tj. Gmina Grodzisk, ul. 1 Maja 6, 17 - 315 Grodzisk informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia publicznego przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Termomodernizacja ścian budynku Urzędu Gminy Grodzisk wraz z budową schodów wejściowych i dobudową pochylni oraz zadaszenia nad wejściem głównym" wybrana została oferta nr 2 złożona przez: Zakład Usługowy Blacharsko - Murarski Andrzej Boguszewski, Czarna Średnia 102, 17 - 315 Grodzisk.

 • Ogłoszenie o zamówieniu

  2016-07-26 00:00:00

  Wójt Gminy Grodzisk ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania p.n. „Termomodernizacja ścian budynku Urzędu Gminy Grodzisk wraz z budową schodów wejściowych i dobudową pochylni oraz zadaszenia nad wejściem głównym”

 • Zapytanie ofertowe

  2016-05-18 00:00:00

  Gmina Grodzisk, ul. 1 Maja 6, 17 – 315 Grodzisk, zaprasza do złożenia ofert do zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grodzisk”

 • Ogłoszenie o wyborze oferty

  2016-05-13 00:00:00

  Wójt Gminy Grodzisk informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dożwirowania dróg gminnych na terenie Gminy Grodzisk w 2016 roku wybrana została oferta: USŁUGI TRANSPORTOWE I HANDEL, Stępkowski Antoni Roman, Żery Czubiki 7, 17-315 Grodzisk.

 • Ogłoszenie o wyborze oferty

  2016-04-27 00:00:00

  Wójt Gminy Grodzisk informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Grodzisk i jej jednostek organizacyjnych wybrano ofertę: Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Region Centralny, Oddział Sprzedaży Korporacyjnej, ul. Suraska 3 a, 15-950 Białystok

 • Ogłoszenie o zamówieniu.

  2016-04-26 00:00:00

 • Ogłoszenie o przetargu

  2016-04-15 00:00:00

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grodzisk

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Morzy

Data wytworzenia: 2017-11-29

Wprowadzający: Andrzej Morzy

Data modyfikacji: 2017-11-29

Opublikował: Andrzej Morzy

Data publikacji: 2017-11-29