Przetargi

 • Informacja z otwarcia ofert

  2017-08-22 00:00:00

  Zamawiający, tj. Gmina Grodzisk podaje do publicznej wiadomości informację z otwarcia ofert złożonych do zapytania ofertowego na "Zakup i sukcesywną dostawę oleju napędowego grzewczego do kotłowni Urzędu Gminy Grodzisk"

 • Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej

  2017-08-22 00:00:00

  Zamawiający, tj. Gmina Grodzisk wzywa oferentów, którzy złożyli oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na realizacje zadania pn.: "Zakup i sukcesywną dostawę oleju napędowego grzewczego do kotłowni Urzędu Gminy Grodzisk" do złożenia ofert dodatkowych w przedmiotowym postępowaniu.

 • Zapytanie ofertowe

  2017-08-09 00:00:00

  Gmina Grodzisk, ul. 1 Maja 6, 17 – 315 Grodzisk zaprasza do złożenia ofert na realizacje zadania pn: „Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni Urzędu Gminy Grodzisk”

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  2017-07-31 00:00:00

 • Zapytanie ofertowe

  2017-06-21 00:00:00

  Gmina Grodzisk, ul. 1 Maja 6, 17 – 315 Grodzisk zaprasza do złożenia ofert na realizacje zadania pn: „Zmiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy Grodzisk”

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  2017-06-21 00:00:00

  Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający tj. Gmina Grodzisk, ul. 1 Maja 6, 17‑315 Grodzisk informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia publicznego przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Grodzisk” wybrana została oferta nr 2, złożona przez: MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15 – 950 Białystok

 • Zapytanie ofertowe

  2017-06-20 00:00:00

  Zespół Szkół w Grodzisku, ul. 1 Maja 34, 17 – 315 Grodzisk zaprasza do złożenia ofert na realizacje zadania pn: „Remont łazienek w budynku Zespołu Szkół w Grodzisku”

 • Informacja z otwarcia ofert

  2017-06-13 00:00:00

  Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający tj. Gmina Grodzisk, ul. 1 Maja 6, 17‑315 Grodzisk przekazuje do wiadomości publicznej informacje z sesji otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Grodzisk”.

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  2017-06-12 00:00:00

  Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)Zamawiający tj. Gmina Grodzisk, ul. 1 Maja 6, 17‑315 Grodzisk informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia publicznego przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi rolniczej na działce o nr geod. 390 w obrębie Czaje i Małyszczyn, gmina Grodzisk” wybrana została oferta nr 1, złożona przez: Firma Handlowo-Usługowa Zdzisław Wyszyński ul. Szkolna 29, 18 – 230 Ciechanowiec

 • Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym

  2017-06-06 00:00:00

  Gmina Grodzisk podaje do publicznej wiadomości protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi rolniczej na działce o nr geod. 390 w obrębie Czaje i Małyszczyn, gmina Grodzisk”.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grodzisk

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Morzy

Data wytworzenia: 2017-11-29

Wprowadzający: Andrzej Morzy

Data modyfikacji: 2017-11-29

Opublikował: Andrzej Morzy

Data publikacji: 2017-11-29