Przetargi

 • Informacja z otwarcia ofert

  2018-02-14 12:00:13

  Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający tj. Gmina Grodzisk, ul. 1 Maja 6, 17 315 Grodzisk przekazuje następujące informacje z sesji otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. „Wykonanie dożwirowania dróg gminnych na terenie gminy Grodzisk w roku 2018”.

 • Ogłoszenie o zamówieniu

  2018-02-01 14:55:10

  Wójt Gminy Grodzisk ogłasza przetarg nieograniczony na dożwirowanie dróg gminnych w roku 2018.

 • Informacja z otwarcia ofert

  2018-01-30 16:35:47

  Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający tj. Gmina Grodzisk, ul. 1 Maja 6, 17‑315 Grodzisk przekazuje informacje z sesji otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Sportowej, ul. Targowej i ul. Marii Konopnickiej w Grodzisku wraz z przebudową chodników i budową wjazdów na posesje”.

 • Ogłoszenie o przetargu

  2018-01-26 13:06:20

  Wójt Gminy Grodzisk ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Koryciny - działka nr 188 i Czarna Wielka działka nr 22/2.

 • Ogłoszenie o zamówieniu

  2018-01-09 15:02:31

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  2017-11-17 00:00:00

  Dyrektor Zespołu Szkół w Grodzisku podaje do publicznej wiadomości zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Zakup i sukcesywna dostawa miału węglowego do Zespołu Szkół w Grodzisku w ilości 200 ton".

 • Informacja z otwarcia ofert

  2017-11-08 00:00:00

  Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający tj. Zespół Szkół w Grodzisku z siedziba przy ul. 1 Maja 34, 17‑315 Grodzisk przekazuje następujące informacje z sesji otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. „Zakup i sukcesywna dostawa miału węglowego do Zespołu Szkół w Grodzisku w ilości 200 ton”.

 • Ogłoszenie o przetargu

  2017-11-08 00:00:00

 • Ogłoszenie o zamówieniu

  2017-10-23 00:00:00

  Dyrektor Zespołu Szkół w Grodzisku ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Zakup i sukcesywna dostawa miału węglowego do Zespołu Szkół w Grodzisku w ilości 200 ton".

 • Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

  2017-08-30 00:00:00

  Zamawiający, tj. Gmina Grodzisk podaje do publicznej wiadomości informację z otwarcia ofert dodatkowych złożonych do zapytania ofertowego na "Zakup i sukcesywną dostawę oleju napędowego grzewczego do kotłowni Urzędu Gminy Grodzisk"

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grodzisk

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Morzy

Data wytworzenia: 2017-11-29

Wprowadzający: Andrzej Morzy

Data modyfikacji: 2017-11-29

Opublikował: Andrzej Morzy

Data publikacji: 2017-11-29