Strona Główna

Urząd Gminy Grodzisk

ul. 1 Maja 6
17-315 Grodzisk
woj. podlaskie

telefon  (0-85) 6568061
faks  (0-85) 6568040
email  ug@gminagrodzisk.pl 

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30

Lista aktualności

 • Zaproszenie na XXI Sesję Rady Gminy Grodzisk

  2017-11-14 00:00:00

  Zaproszenie na XXI Sesję Rady Gminy Grodzisk w dniu 21 listopada 2017 roku

 • Informacja z otwarcia ofert

  2017-11-08 00:00:00

  Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający tj. Zespół Szkół w Grodzisku z siedziba przy ul. 1 Maja 34, 17‑315 Grodzisk przekazuje następujące informacje z sesji otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. „Zakup i sukcesywna dostawa miału węglowego do Zespołu Szkół w Grodzisku w ilości 200 ton”.

 • Ogłoszenie o przetargu

  2017-11-08 00:00:00

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Grodzisk

  2017-11-02 00:00:00

  Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1964r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) zawiadamia się, że w dniu 30 października 2017 roku zostało wszczęte na wniosek Nadleśnictwa Rudka z siedzibą ul. Olendzka 31, 17-123 Rudka postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, rozbudowie drogi leśnej w Leśnictwie Wdowin w km rob. 0+000 – 1+348,80, przewidzianego do realizacji w ramach gospodarstwa leśnego, na terenie części działek oznaczonych nr geod. 251, 252, 253, położonych w obrębie ewidencyjnym: 0014 Koryciny (gmina Grodzisk, powiat siemiatycki).

 • Zarządzenie Nr 127/17 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 27.10.2017 r.

  2017-10-31 00:00:00

  Zarządzenie Nr 127/17 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 27.10.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grodzisk

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Morzy

Data wytworzenia: 2017-11-28

Wprowadzający: Andrzej Morzy

Data modyfikacji: 2017-11-28

Opublikował: Andrzej Morzy

Data publikacji: 2017-11-28